Certificering

Euro Personeelsdiensten B.V. voldoet aan alle wettelijke eisen die gesteld worden vanuit de Nederlandse overheid aan uitzendondernemingen in Nederland.

De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) is sinds 1961 dé belangenbehartiger van de uitzendondernemingen in Nederland. Met 400 leden vertegenwoordigt de brancheorganisatie meer dan 60 procent van de markt. Daarmee is de ABU de grootste en meest toonaangevende werkgeversorganisatie binnen de uitzendbranche. Euro Personeelsdiensten B.V. is aangesloten bij de branchevereniging ABU waardoor kwaliteit en zekerheid gegarandeerd zijn. Een ABU-lid moet namelijk voldoen aan hoge kwaliteitseisen. Bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid op de werkvloer, gedragsregels, arbeidsvoorwaarden en afdracht van sociale premies. Daardoor hebben opdrachtgevers en uitzendkrachten de garantie dat ABU-leden staan voor kwaliteit, zekerheid en financiële betrouwbaarheid. Omdat zij periodiek worden gescreend is kwaliteit continu gewaarborgd.

Het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA) is het keurmerk voor alle uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk. Het keurmerk is gebaseerd op NEN 4400-1 en NEN 4400-2, Dé Norm van de Stichting Normering Arbeid. Voor uitzendorgaisaties die uitzendkrachten ter beschikking stellen binnen de pluimvee industrie is de NEN+ regeling ontwikkeld. Doel van de regeling is, dat er structureel controles plaats vinden op de juiste toepassing van arbeidsvoorwaarden van uitzendkrachten die in de pluimveeverwerkende industrie te werk worden gesteld. Euro Personeelsdiensten voldoet aan deze regeling.