Privacyverklaring
Als u besluit uw gegevens naar Euro Personeelsdiensten B.V. te zenden, geeft u Euro Personeelsdiensten B.V. daarmee uitdrukkelijk toestemming om deze gegevens te gebruiken bij het vinden van (uitzend)werk of bij het vervullen van uw vacature.

Euro Personeelsdiensten B.V. gaat vertrouwelijk met deze gegevens om en stelt ze alleen ter beschikking aan een derde met het doel (uitzend)werk te vinden of een vacature te vervullen.

Op ieder gewenst moment kan u uw geregistreerde persoonsgebonden gegevens laten verwijderen. Dat kan door een e-mailbericht te sturen aan info@europersoneelsdiensten.nl, met het verzoek om de persoonsgebonden gegevens te verwijderen.

Copyright
Alle inhoud van deze pagina’s, zoals teksten, grafische elementen, logo’s en buttons, is eigendom van Euro Personeelsdiensten B.V. en is beschermd onder Nederlandse en internationale copyrightwetgeving.

De verzameling (dat wil zeggen de samenstelling, de inhoud en de structuur) van de content op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze verzameling mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Euro Personeelsdiensten B.V. te Ermelo (Nederland).

De informatie op deze site is met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Niettemin kan Euro Personeelsdiensten B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en kan aan de inhoud daarvan geen enkel recht worden ontleend.

Deze site is gemaakt en wordt ge‘xploiteerd door Euro Personeelsdiensten B.V. in Nederland. Nederlandse wetgeving is van toepassing op onze diensten en de inhoud van deze tekst.